Formuerådgivning

Ved hjælp af formuerådgivning kan du få mere ud af dine penge

Er du i tvivl, om du får nok ud af din formue? Har du en del penge stående i din pensionsopsparing eller i frie midler? Og tænker du, at tiden nu er inde til formuerådgivning, da du gerne vil have mest muligt ud af dine penge. Så er det vigtigt, at du er kritisk når du vælger den rådgiver, der skal hjælpe dig med formuerådgivning.

Vælg ikke hvem som helst til at hjælpe dig med formuerådgivning

I og med at du skal finde tryghed i at overlade din økonomi, pension og formue i en rådgiverens hænder, er det vigtigt, at du ikke vælger hvem som helst til at hjælpe dig med formuerådgivning. Gennem uvildig finansiel rådgivning er du sikret en rådgiver der er under tilsyn af Finanstilsynet. Finanstilsynet holder løbende øje med de finansielle rådgivere, som de har godkendt til at udbyde formuerådgivning.

I og med du vælger uvildig finansiel rådgivning til formuerådgivning, ved du, at rådgiveren ene og alene har dine ønsker og behov i fokus, da rådgiveren ikke får provision fra nogen pengeinstitutter. De uvildige finansielle rådgivere har typisk fokus på investeringsforeninger med et lavt omkostningsniveau og stor spredning. Hvorimod pengeinstitutter og pensionsselskaber har en tendens til at vælge de investeringsforeninger der har højere omkostning, hvilket giver dem selv en højere provision.

Du er i fokus ved formuerådgivning

Det er derfor alt andet lige den største fordel for dig som kunde at vælge en uafhængig rådgiver til formuerådgivning. I din almindelige opsparing bliver der kigget nærmere på, hvilke frie midler du har adgang til.

o Står dine penge på en opsparing, bliver der sørget for at de bedste og billigste renter, bliver forhandlet hjem til dig.

o Har du mere end 200.000 kr. i formue, vil vi ved formuerådgivning hjælpe dig med at finde de bedste investeringsforeninger.

o Står du med mere end 1 million i frie midler, vil vi hjælpe dig med at udarbejde en formuestrategi, som tager udgangspunkt i hvor risikovillig du er.

Billede af formuerådgivning

Hele din økonomi vil blive optimeret ved formuerådgivning, hvis du ønsker

Ved formuerådgivning vil der også tages højde for din bolig, forsikringer, skat og arv. Du vil altså opleve at hele din økonomi bliver gennemgået og optimeret ud fra dine muligheder og ambitioner. Formålet med formuerådgivning er, at du står tilbage med et nyt overskud. Dit overskud vil ikke kun kunne mærkes økonomisk, men også i form af den tid, du sparer ved selv at stå for at få mest uf af din formue. Derudover vil du mærke en vis form for ro og tryghed som følger med et komplet overblik, og det overskud som investeringen forhåbentlig skaber, vil give dig en frihed.

Få en gratis rådgivningstime om formuerådgivning og din situation

Er du interesseret i at høre mere om formuerådgivning tilbyder flere uvildige rådgivere ofte en gratis rådgivningstime, hvor dig og din situation er i fokus. Du kan her modtage alt det råd og sparring, du måtte have brug for, og du kan efterfølgende vælge, om du selv ønsker at udarbejde din egen formuestrategi og få den gennemført, eller om du ønsker den uvildige finansielle rådgiver skal gøre det for dig.